Angļu Valoda

Veido prasmi saprast un pielietot sarunvalodā frāzes, vienkāršus teikumus. Valodu nodarbības ietver jautras spēles, uzdevumus, pasakas, kā arī aizraujošas dziesmas. Valodu apmācības vienmēr tiek pielāgotas bērnu vecumam, izmantojot dažādas mācību metodes un bērniem draudzīgu vārdu krājumu.

Keramika

Ar mālu palīdz bērnam attīstīt sīko motoriku, atmiņu, runāt prasmi, apzinātību, paplašina redzes loku, dod iespēju sevi radoši realizēt, palīdz noņemt iekšējo un fizisko nogurumu/sasprindzinājumu, ka arī uzlabo un harmonizē emocionālo veselību. Bet galvenais – jautras, aizraujošas keramikas nodarbības dod bērnam dzīvespriecīgumu, radošo brīvību un laimi!

Deja / Ritmika

Vispusīga fiziskā sagatavotība ir pamats tālākai attīstībai. Dejošana palīdzēs uzlabot stāju un garastāvokli, kā arī sajust pārliecību par savām deju kustībām. Izkopj dzirdes, redzes, kustību un citu uztveres spēju koordinēšanas prasmes un ķermeņa plastiku.

Džudo

Vispusīga fiziskā sagatavotība ir pamats tālākai attīstībai. Izmantojot vispārējus un speciālus fiziskus vingrinājumus, ka arī kustīgas spēles, tiek veicināta bērnu: koordinācija ,veiklība, lokanība, ātrums, spēks, uzmanība, disciplīna.

Pieteikums bērna uzņemšanai bērnudārzā


    Jūsu kontaktinformācija ir drošībā, un tā netiks nodota trešajām personām

    Pieteikums bērna uzņemšanai bērnudārzā


      Jūsu kontaktinformācija ir drošībā, un tā netiks nodota trešajām personām