Izglītības aktivitātes

Jūsu bērnam

Tālāk

Jūsu mazuļa fotogrāfija

mūsu galerijā Tālāk

Mūsu jaunumi

Tālāk

 

Mārupe

Lielā iela 19

Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns aktīvi un lietderīgi pavadītu laiku? Jūs vēlaties, lai viņam rastos vēlme saskatīt un iepazīt sevi un savu vietu apkārtējā pasaulē? PPII “Zelta Rasa” gatava palīdzēt Jūsu atvasītei. Mēs attīstīsim un pilnveidosim bērna potenciālu un bērna radošās spējas. Strādājām saskaņā ar Mārupes novada moto – “Labvēlīgam lidojumam teicama starta vieta!”.

Mūsu vide (seko foto no “Galerija”)

  • Darbojas četras vecuma grupas;
  • Tiek realizētas Vispārējā pirmsskolas izglītības programma.

Nodarbībās tiek izmantota interaktīvā tāfele, interneta resursi, audio un video tehnika. Akcents tiek likts uz izglītojamo fizisko attīstību. Regulāri piedalāmies novada sporta pasākumos, sadarbojamies ar Mārupes vidusskolu, sporta klubu “Super NOVA”, rīkojam mācību ekskursijas vecāko grupu bērniem.