Izglītības aktivitātes

Jūsu bērnam

Tālāk

Jūsu mazuļa fotogrāfija

mūsu galerijā Tālāk

Mūsu jaunumi

Tālāk

 

img2

Angļu valoda

Veido prasmi saprast un pielietot sarunvalodā frāzes, vienkāršus teikumus.

img4

Dziedāšanas skoliņa

Pilnveido un attīsta bērna muzikālās dotības, ritma izjūtu un kustību koordināciju.

img3

Akrobātika, Ritmika

Sekmē bērna pareizas stājas veidošanos, fizisko attīstību, kustību koordināciju.

img12

Keramika

Veicina roku sīkās muskulatūras attīstību un sekmē radošo pašizpausmi.

img13

Sporta dejas

Izkopj dzirdes, redzes, kustību un citu uztveres spēju koordinēšanas prasmes un ķermeņa plastiku.