Izglītības aktivitātes

Jūsu bērnam

Tālāk

Jūsu mazuļa fotogrāfija

mūsu galerijā Tālāk

Mūsu jaunumi

Tālāk

Mārupe

 

Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns aktīvi un lietderīgi pavadītu laiku! Jūs vēlaties, lai viņam rastos vēlme saskatīt un iepazīt sevi un savu vietu apkārtējā pasaulē! PPII “Zelta Rasa” gatava palīdzēt Jūsu atvasītei. Mēs attīstīsim un pilnveidosim bērna potenciālu un bērna radošās spējas. Strādājām saskaņā ar Mārupes novada moto – “Labvēlīgam lidojumam teicama starta vieta!”.
Mūsu vide (seko foto no “Galerija”)

  • Funkcionē 4 vecuma grupas;
  • Tiek realizētas Vispārējā pirmsskolas izglītības programma.

Nodarbībās tie izmantota interaktīvā tāfele, internet resursi, audio un videi tehnika. Akcents tiek likts uz izglītojamo fizisko attīstību. Regulāri piedalāmies novada sporta pasākumos, sadarbojāmies ar Mārupes vidusskolu, sporta klubu “Super NOVA”, popularizējām mācību ekskursijas vecāko grupu bērniem.