Izglītības aktivitātes

Jūsu bērnam

Tālāk

Jūsu mazuļa fotogrāfija

mūsu galerijā Tālāk

Mūsu jaunumi

Tālāk

deti

Mēs piedāvājam:

  • individuālais logopēds
  • bilingvāla apmācība
  • profesionāla sagatavošana skolai
  • strādājam arī vasarā

Perspektīvā:

  • nakts grupa

Visās PPII “Zelta Rasa” filiālēs tiek realizēta LR pirmsskolas izglītības programma (licences Nr. 01011111 un Nr. 01011121).
Pedagoģiskais process organizēts, ņemot vērā izglītojamo vecumposma individuālās īpašības. Dienas garumā notiek integrētas rotaļnodarbības.

Pedagogi strādā gan ar klasiskām gan ar mūsdienīgām apmācības metodēm. Atkarībā no uzdevuma mērķa pedagoģiskais process notiek, izmantojot grupu un individuālo apmācību pieeju. Grupās strādā kvalificēti, profesionāli, uzmanīgi un iejūtīgi skolotāji. Lai daudzpusīgāk un dziļāk attīstītu bērnu radošās spējas, katrā filiālē organizētas interešu nodarbības notiek tajās pašās telpās, kas arī ir ērti vecākiem.

Izglītības, audzināšanas un radošs process “Zelta Rasa” ir viens kopums.