Mārupe

Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns aktīvi un lietderīgi pavadītu laiku? Jūs vēlaties, lai viņam rastos vēlme saskatīt un iepazīt sevi un savu vietu apkārtējā pasaulē? Mēs esam gatavi palīdzēt Jūsu atvasītei. Mēs attīstīsim un pilnveidosim bērna potenciālu un bērna radošās spējas. Strādājām saskaņā ar Mārupes novada moto – “Labvēlīgam lidojumam teicama starta vieta!”.

Tiek uzņemti bērni no 1,5 gada vecuma līdz pamatizglītības ieguvei.

Pieteikums bērna uzņemšanai bērnudārzā


    Jūsu kontaktinformācija ir drošībā, un tā netiks nodota trešajām personām

    Pieteikums bērna uzņemšanai bērnudārzā


      Jūsu kontaktinformācija ir drošībā, un tā netiks nodota trešajām personām